Masonry Restoration

Terra Cotta Pillar Restoration, Hancock Park, Los Angeles, CA

Terra Cotta Pillar After

After

Terra Cotta Pillar Before

Before

Hancock Park House, Hancock Park, Los Angeles, CA
Stone Staircase Restoration, San Francisco, CA
Terazzo Restoration, Terazzo Restoration, Hollywood, CA
Terra Cotta Pillar Restoration, Hollywood, CA
Terra Cotta Pillar, Terra Cotta Pillar, Hollywood, CA